EDICIÓ COMMEMORATIVA
Col.lecció de làmines a tamany original

Colección de láminas que reproducen a tamaño original
las obras del artista.

Disponibles a
Oficina de Turisme de Cornudella de Montsant i a
recurellart@gmail.com