MONOGRAFIES

Morató Aragonés. Col.lecció Artistes de Casa Nostra.
Editorial El Carme. Vic. 1989. Text de Mª Elena Morató.
En castellà i anglès.
EXHAURIT

Morató Aragonés. Dibujos. Editorial MAP.
Barcelona. 1989. Text de Mª Elena Morató. En castellà.
DISPONIBLE

Miscel.lània Morató Aragonés.
Editorial Roger de Belfort. 1981.
Diversos autors: Roger de Belfort, Mª Elena 
Morató, Josep Calaf, José-Luís Fernández Flores, 
Xavier Amorós, Claude Magnan, Llorenç Jaume Grau, 
Antoni Correig, Torrell de Reus, Santos Torroella,
F. González Cirer, Juan A. Valls Jové.
En català, castellà i francès.
DISPONIBLE

Morató Aragonés
Col.lecció Maestros Actuales de la Pintura y Escultura
Catalanas nº 53. Ed. La Gran Enciclopedia Vasca. 1979.
Textos de Francesc Galí i Mª Elena Morató. En castellà.
EXHAURIT